• Premium branding, marketing & design

velis čips od jabuke

Brending tvrtke i dizajn ambalaže za čips od jabuke

Jabukići, vizualna atrakcija na policama trgovina

Launch: 2012

eko hrana
ambalaža za čips
dizajn crtanih likova
serija proizvoda
dizajn majice jabukići

KLIJENT: Zdrava navika d.o.o.
INDUSTRIJA: Zdrava prehrana
CILJ PROJEKTA: Dizajn ambalaže za čips Veli’s

  • Strateško planiranje
  • Dizajn ambalaže
  • Priprema za tisak
  • Promotivni materijali

Produkcija: BRANDZ

Project management & Consulting: Vjekoslav Mravunac, Tomislav Vinšek, Art Direkcija: Tomislav Vinšek, Kreativna produkcija: Tomislav Vinšek

Obratite nam se vašim pitanjem ili rezervacijom termina konzultacija